Музика за душата

Терапевтична музика по цветята на д-р Бах
Bach Flowers Music

Тази музика е терапевтична и е създадена по цветотерапията на д-р Едуард Бах. Цветотерапията работи с модели на поведение и психосоматични състояния, които са в основата на голяма част от болезнените преживявания и травми.
Според този метод на работа е много важно да се открие причината за съответната симптоматика и да се работи както с проблема, така и с лечението на неговото ядро, което често е психосоматичен комплекс. Целта е да се постигне траен и цялостен терапевтичен резултат, базиран на естествения ритъм и баланс на организма. Баховата терапия е официално призната през 1936 г.

Музиката в този диск е вибрационно съобразена с лечебните качества на всяка от есенциите. Нейната цел е да оказва звукова подкрепа при лечението и хармонизирането на организма, съобразявайки се с неговия специфичен индивидуален ритъм. Всяка песен е с времетраене около една минута, което е необходимият минимум за звуковата вълна да достигне до своето предназначение и да подпомогне трансформирането на негативните модели, или създаването на съответните нови, позитивни вибрационни модели в съзнанието на слушащия. Възможно е също така някои от песните да не носят приятно усещане поради това, че моделът на музиката може би открива неразпознат вътрешен конфликт, който се нуждае от малко повече внимание и работа.

За да се постигне максимален ефект от тази музика, се препоръчва да се слуша със слушалки.

Тук моделите са представени както следва:

Хармоничен модел – (дисхармонична проява) – линк за слушане на музиката:

 1. Скална роза (Rock rose) – цвете на куража (страх от неизвестното)
  Линк: http://bachtherapy.po-dobre.com/wp-content/uploads/2015/05/01-Rock-rose.mp3

 

 1. Мимулус (Mimulus) – цвете на куража (липса на сигурност, страх от заобикалящата среда)
  Линк: http://bachtherapy.po-dobre.com/wp-content/uploads/2015/05/02-Mimulus.mp3

 

 1. Джанка (Cherry Plum) – цветето на безгрижието (страх от загуба на контрол)
  Линк: http://bachtherapy.po-dobre.com/wp-content/uploads/2015/05/03-Cherry-Plum.mp3

 

 1. Трепетлика (Aspen) – цвете на предзнаменованието (негативни предчувствия и страх от обсебване)
  Линк: http://bachtherapy.po-dobre.com/wp-content/uploads/2015/05/04-Aspen.mp3

 

 1. Червен конски кестен (Red Chestnut) – цветето на отделянето (прекалена загриженост за другите, форма на негативна зависимост от тяхната любов)
  Линк: http://bachtherapy.po-dobre.com/wp-content/uploads/2015/05/05-Red-Chestnut.mp3

 

 1. Цератостигма (Cerato) – цвете на интуицията (неясна връзка с интуицията и липса на активно изразяване на избор)
  Линк: http://bachtherapy.po-dobre.com/wp-content/uploads/2015/05/06-Cerato.mp3

 

 1. Хрущялка (Scleranthus) – цветето на равновесието и на решителността (пасивност при ситуация на избор, страх от грешка при правене на избор, честа промяна на мнението и настроението, колебливост)
  Линк: http://bachtherapy.po-dobre.com/wp-content/uploads/2015/05/07-Scleranthus.mp3

 

 1. Тинтява (Gentian) – цветето на вярата (липса на вяра в живота, песимизъм)
  Линк: http://bachtherapy.po-dobre.com/wp-content/uploads/2015/05/08-Gentian.mp3

 

 1. Жълтуга (Gorse) – цвете на надеждата (отчаяние, загуба на надежда и създаване на програми за самоунищожение)
  Линк: http://bachtherapy.po-dobre.com/wp-content/uploads/2015/05/09-Gorse.mp3

 

 1. Габър (Hornbeam) – цвете на умственото разтоварване (умствена преумора, липса на радост в ежедневието и от малките неща в живота
  Линк: http://bachtherapy.po-dobre.com/wp-content/uploads/2015/05/10-Hornbeam.mp3

 

 1. Овсига (Wild Oat) – цвете на призванието (вътрешна несигурност и колебание, чувство за липса на опорна точка, липса на постоянство)
  Линк: http://bachtherapy.po-dobre.com/wp-content/uploads/2015/05/11-Wild-Oat.mp3

 

 1. Повет (Clematis) – цвете на реализма (чувство за слабост, нужда от заземяване, липса на интерес към заобикалящата среда, сънливост, разсеяност)
  Линк: http://bachtherapy.po-dobre.com/wp-content/uploads/2015/05/12-Clematis.mp3

 

 1. Нокът (Honeysuckle) – цветето на тук и сега (носталгия по миналото, отказ за фокусиране в настоящето)
  Линк: http://bachtherapy.po-dobre.com/wp-content/uploads/2015/05/13-Honeysuckle.mp3

 

 1. Шипка (Wild Rose) – цветето на желанието за живот (апатия, примиреност, отказ от участие в собствения живот)
  Линк: http://bachtherapy.po-dobre.com/wp-content/uploads/2015/05/14-Wild-Rose.mp3

 

 1. Маслина (Olive) – цвете на обновлението (изтощение в резултат от загуба на физическа и психическа енергия, често водещо до дълбока меланхолия)
  Линк: http://bachtherapy.po-dobre.com/wp-content/uploads/2015/05/15-Olive.mp3

 

 1. Бял конски кестен (White Chestnut) – цветето на душевния мир (трудна концентрация, разпиляване на мисълта в много посоки, непрекъснат вътрешен диалог)
  Линк: http://bachtherapy.po-dobre.com/wp-content/uploads/2015/05/16-White-Chestnut.mp3

 

 1. Синап (Mustard) – цвете на ведростта (внезапни и крайни промени в настроенията, дълбока тъга и загуба на радост от живота)
  Линк: http://bachtherapy.po-dobre.com/wp-content/uploads/2015/05/17-Mustard.mp3

 

 1. Кестенова пъпка (Chestnut Bud) – цвете на повторението (повторение на един и същ нараняващ модел на поведение, без да се осъзнава грешката и урока)
  Линк: http://bachtherapy.po-dobre.com/wp-content/uploads/2015/05/18-Chestnut-Bud.mp3

 

 1. Хотония (Water Violet) – цвете на комуникацията (резервираност, затваряне в себе си, чувство за превъзходство и гордост)
  Линк: http://bachtherapy.po-dobre.com/wp-content/uploads/2015/05/19-Water-Violet.mp3

 

 1. Слабонога (Impatiens) – цвете на времето (прибързаност, раздразнение, сприхавост, нетърпение, нервна превъзбуда)
  Линк: http://bachtherapy.po-dobre.com/wp-content/uploads/2015/05/20-Impatience.mp3

 

 1. Изтравниче (Heather) – цветето на вътрешната сила (страх от самота, егоцентризъм, трудна адаптация към каквато и да е среда, постоянна склонност за даване на съвети и за окупиране на вниманието на другите)
  Линк: http://bachtherapy.po-dobre.com/wp-content/uploads/2015/05/21-Heather.mp3

 

 1. Камшик (Agrimony) – цвете на честността (когато Човек крие безпокойството, измъчващите го мисли и чувства под маската на безгрижие, веселост и чувство за хумор)
  Линк: http://bachtherapy.po-dobre.com/wp-content/uploads/2015/05/22-Agrimony.mp3

 

 1. Червен кантарион (centaury) – цвете на благоразположението (слаба воля, прекалена отзивчивост към нуждите на другите, не умее да казва „НЕ”)
  Линк: http://bachtherapy.po-dobre.com/wp-content/uploads/2015/05/23-centaury.mp3

 

 1. Орех (Walnut) – цвете на обновлението (неувереност, непостоянство, лесна податливост на чужди влияния, често поради това, че личността се намира в повратна точка на живота си)
  Линк: http://bachtherapy.po-dobre.com/wp-content/uploads/2015/05/24-Walnut.mp3

 

 1. Джел (Holly) – цветето на гнева (гняв, често породен от неразбрана любов).
  Линк: http://bachtherapy.po-dobre.com/wp-content/uploads/2015/05/25-Holly.mp3

 

 1. Лиственица (Larch) – цветето на вярата в себе си (липса на вяра в себе си, колебливост)
  Линк: http://bachtherapy.po-dobre.com/wp-content/uploads/2015/05/26-Larch.mp3

 

 1. Бор (Pine) – цветето на приемането на себе си (чувство за вина, осъждане и критика)
  Линк: http://bachtherapy.po-dobre.com/wp-content/uploads/2015/05/27-Pine.mp3

 

 1. Бряст (Elm) – цветето на отговорността (загуба на вяра в потенциала си, Човекът е сигурен, че не е на висота да изпълнява задълженията си и да се справя с отговорностите си)
  Линк: http://bachtherapy.po-dobre.com/wp-content/uploads/2015/05/28-Elm.mp3

 

 1. Сладък кестен (Sweet Chestnut) – цвете на освобождението (дълбоко отчаяние, чувство за безизходица и въртене в омагьосан кръг)
  Линк: http://bachtherapy.po-dobre.com/wp-content/uploads/2015/05/29-Sweet-Chestnut.mp3

 

 1. Гарвански лук (Star of Betlehem) – цвете на успокоението (травми на психическо и физическо ниво, липса на любов към себе си)
  Линк: http://bachtherapy.po-dobre.com/wp-content/uploads/2015/05/30-Star-of-Betlehem.mp3

 

 1. Върба (Willow) – цвете на съдбата (огорчение от живота, яд на съдбата, чувство за обреченост и жертва)
  Линк: http://bachtherapy.po-dobre.com/wp-content/uploads/2015/05/31-Willow.mp3

 

 1. Дъб (Oak) – цвете на упоритостта (упоритост, граничеща с инат, работохолизъм, липса на грижа към себе си, вечна борба за оцеляване и вечна борба с живота)
  Линк: http://bachtherapy.po-dobre.com/wp-content/uploads/2015/05/32-Oak.mp3

 

 1. Дива ябълка (Crab Apple) – цветето на душевната невинност и чистота (мания за ред и чистота, изпадане в крайности по отношение на физическото тяло, неуместно и необяснимо чувство за срам)
  Линк: http://bachtherapy.po-dobre.com/wp-content/uploads/2015/05/33-Crab-Apple.mp3

 

 1. Цикория (Chicory) – цветето на майчината любов (стремеж за манипулиране чрез любов, нужда от значимост, чувство за липса на достатъчно внимание)
  Линк: http://bachtherapy.po-dobre.com/wp-content/uploads/2015/05/34-Chicory.mp3

 

 1. Върбинка (Vervain) – цвете на ентусиазма (краен ентусиазъм, понякога граничещ със фанатизъм, прибързаност, липса на желание за сътрудничество)
  Линк: http://bachtherapy.po-dobre.com/wp-content/uploads/2015/05/35-Vervain.mp3

 

 1. Лоза (Vine) – цвете на силата (амбиция за власт, желание за контрол над другите)
  Линк: http://bachtherapy.po-dobre.com/wp-content/uploads/2015/05/36-Vine.mp3

 

 1. Бук (Beech) – цвете на толерантността (критичност, нетолерантност и предразсъдъци)
  Линк: http://bachtherapy.po-dobre.com/wp-content/uploads/2015/05/37-Beech.mp3

 

 1. Скална вода (Rock Water) – цвете на гъвкавостта (перфекционизъм и липса на гъвкавост, праволинейност;.живот според строги и утвърдени правила, потискане на нуждите си и прекалена суровост към себе си)
  Линк: http://bachtherapy.po-dobre.com/wp-content/uploads/2015/05/38-Rock-Water.mp3

 

 1. Спасителна смес (Rescue Remedy) – комбинация от пет есенции, дава се при травма и шок.
  Линк: http://bachtherapy.po-dobre.com/wp-content/uploads/2015/05/39-Rescue-Remedy.mp3

 

Публикува се с любезното съдействие на авторката на текста и музиката Мария Попова

© Мария Попова

Ако това съдържание е полезно за Вас или Ви е докоснало по някакъв начин, моля да го споделите с близки и приятели! Предварително благодарим!Запишете се тук за безплатната е-книга „Алтернативна Бахова терапия. Подкрепа за цялото семейство“

* indicates required
3 коментара към “Музика за душата”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *